Opstartmanagement

Het opzetten van een nieuwe exploitatie vergt  een speciale expertise die al tijdens het bouwproces in gang gezet wordt. Een goede voorbereiding met de daar bij horende structuren, budgetten en targets zijn bepalend voor  de succesvolle start van een nieuwe onderneming. Het is ook van primair belang dat dit gebeurt  in ” de geest” van het concept  en dat het beoogde eindprodukt optimaal en efficient wordt neergezet.

ID&C levert management  dat op een professionele manier complexe exploitaties opstart  en voor een vastgestelde periode aanstuurt .                                                                                                                                    Op deze manier wordt een nieuwe exploitant of directie optimaal begeleid en ingewerkt om zo spoedig mogelijk een positief resultaat te bereiken en een goede rentabiliteit voor de toekomst veilig te stellen.

Reacties zijn gesloten.