Ondernemingsplannen

Een ondernemingsplan is een belangrijk middel om enerzijds samen met de ondernemer te beoordelen of en hoe een gewenste doel bereikt kan worden en anderzijds om een professioneel plan te maken waar potentiele financiers of toekomstige mede-investeerders van gecharmeerd zullen zijn.

Inhoudelijk is een ondernemingsplan altijd een persoonlijk plan. Het bevat een samenvatting met de hoofdreden waarom de onderneming gestart wordt. In een korte beschrijving wordt de  ondernemer zelf even beschreven.  Daarna gaan we uitgebreid in op het produkt en/of de dienst,  de markten waarin deze zich bevinden en de eigenschappen waarom deze een succes kunnen worden. Daarna beschrijven we de organisatie. Hierin komen zaken als de werkruimte, de bedrijfsstructuur, salessysteem, marketingplan, werknemers etc. aan bod. Tot slot zullen alle punten uitgebreid financieel worden onderbouwd en worden ondergebracht in een duidelijk tijdspad.  Ook de visuele presentatie is belangrijk : ID&C levert een prachtige brochure welke met trots kan worden overhandigd.  ID&C consultants kunnen ook het vervolgtraject begeleiden, namelijk de financiering en advisering in de realisatie.  Van plan tot exploitatie. Getoetst op haalbaarheid!

Reacties zijn gesloten.