Haalbaarheidsonderzoeken

Een haalbaarheidsonderzoek heeft als doel te onderzoeken of een (ondernemings-)plan /concept commercieel en financieel kans van slagen heeft.

Dit is van belang voor de investeerder zelf, maar kan ook dienen ter ondersteuning van aanvragen bij eventuele andere financiers.

In dit rapport komen de volgende zaken  aan bod :

Het volledige concept, het verdienmodel, marktvormen, doelgroepen, de concurrentie positie binnen de bestaande markt, investeringsverantwoording en Profit/Loss prognoses voor de komende jaren met de rentabiliteit.

Reacties zijn gesloten.