Consultancy en Bemiddeling

Consultancy                                                                                                                             Soms is een bedrijf gebaat bij speciale expertise ter ondersteuning van de directie. Een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie kan extra informatie en inzicht verschaffen bij het nemen van speciale beslissingen of bij lopende processen in de organisatie.        ID&C heeft deze expertise op het gebied van Horeca, Leisure en Entertainment en dan met name wat betreft organisatorisch-strategisch beleid  en commercieel-economisch beleid.

Bemiddeling en onderhandeling .                                                                                                                                                                             rleden  ID&C heeft bewezen succesvol te zijn als onderhandelaar bij de aan- en verkoop van Leisure bedrijven en het afsluiten van brouwerijcontracten.

Reacties zijn gesloten.